Výběr nejlepšího poradce

Jak poznat dobrého poradce

  • Poradce by měl doložit, že má k činnosti oprávnění. Všichni finanční zprostředkovatelé (v oblasti pojišťovnictví a investic) musí být registrování u ČNB, což si každý může na stránkách www.cnb.cz ověřit.
  • Hned v úvodu by měl říci, koho zastupuje a čí produkty nabízí a jakým způsobem je odměňován (placené poradenství x provize).
  • Než začne cokoli doporučovat, měl by klientovi vytvořit podrobnou analýzu stávající situace, potřeb a cílů klienta. Pokud to neudělá, znamená to, že střílí od boku, což není známka korektního poradenství. Měl by pracovat se všemi stávajícími smlouvami na finanční produkty klienta, tyto si vyžádat a v ideálním případě je zahrnout do finálního doporučení.
  • Finanční poradce by měl jednoznačně nadřadit zájmy klienta nad své a nic nezatajovat.
  • Pokud poradce doporučí, aby klient vypověděl všechny smlouvy a uzavřel nové, většinou to znamená, že je motivován zejména provizí z nových produktů a zájmy klienta ho zajímají až na druhém místě. (Při každém vypovězení smlouvy totiž klient něco ztrácí a následně zaplatí další vstupní poplatky u nových smluv).
  • Poradce by měl klientovi podat jasné, srozumitelné a transparentní informace a vysvětlit důvody svého doporučení. V případě pochybností je nejlepší zkusit druhý názor – obrátit se na jiného poradce.
  • Pokud poradce žádá doporučení, měl by tak činit až po odvedené práci, nikoliv na první či druhé schůzce.
  • Poradce by měl klienta pravidelně kontaktovat a případně aktualizovat portfolio, protože dobrý a dlouhodobý vztah s klientem, který je založený na důvěře je to nejcennější, co poradce ve svém podnikání má.