Pojištění domácnosti

K čemu slouží pojištění domácnosti?

 

Pojištění domácnosti je určeno pro pojištění movitých věcí v trvale obývané domácnosti. Pojištění se vztahuje na veškeré zařízení domácnosti, věci sloužící jejímu provozu i věci osobní potřeby členů domácnosti. V rámci pojištění domácnosti lze uzavřít například i pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete.

 

Co zahrnuje pojištění domácnosti a proti čemu budou mé věci pojištěny?

 

Pojištění domácnosti je určeno členům trvale obývaných domácností bez ohledu na to, v jakém domě se tyto domácnosti nacházejí. Tento produkt slouží především k pojištění: souboru movitých věcí tvořících zařízení domácnosti, převzatých věcí, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti, peněz a cenin, klenotů, přístrojů a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, jízdních kol, kuchyňských a jiných domácích technických přístrojů, osobních věcí členů domácnosti, drobných domácích zvířat a mnoho dalšího.

V rámci pojištění domácnosti jsou tyto věci pojištěny například proti: požáru, přímém úderu blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla, nárazu vozidla, vodě z potrubí, vichřici, krupobití, tíze sněhu, pádu stromu, krádeži vloupáním, vandalismu, loupeži a dalším.

 

 Jak vybrat to správné pojištění?

 

Pojištění domácnosti nabízí celá řada pojišťoven. Abyste se správně rozhodli, která nabídka je pro Vás ta pravá, zcela jistě se Vám vyplatí poradit se s odborníkem. Portál www.vasiporadci.cz je databází odborníků, kteří Vám poskytnou perfektní přehled o produktech z oblasti pojištění domácností.