Oddlužení fyzické osoby

Co je oddlužení fyzické osoby?

 

Od 1. ledna roku 2008 platí v České republice insolvenční zákon, který zavedl institut oddlužení fyzických osob. Oddlužení fyzické osoby neboli osobní bankrot může vyhlásit pouze fyzická osoba, nepodnikatel.

Popularita oddlužení v poslední době roste prudkým tempem. Jedním z důvodů je, že oddlužení nemá pro dlužníka tak fatální důsledky, jako konkurs. Dlužník nepřijde o oprávnění nakládat se svým majetkem (tedy kromě majetku použitého k zajištění). Navíc je pro dlužníka výhodné, že se může části svého dluhu prostě zbavit. Podle okolností mu může být „odpuštěno“ až 70% dluhu.

Důležitá podmínka oddlužení je stanovena v paragrafu § 395 insolvenčního zákona. Zde se uvádí, že soud vždy zamítne návrh na oddlužení v případě, že hodnota plnění při oddlužení, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší, než 30% jejich pohledávek.

 

Způsoby oddlužení

 

Způsoby oddlužení neboli osobního bankrotu jsou v právním řádu ustanoveny dva. Prvním způsobem je oddlužení plněním splátkového kalendáře. Znamená to, že dlužník odvádí každý měsíc část svého příjmu svým věřitelům. Tento splátkový kalendář může být naplánován maximálně na dobu 5 let.

            Druhým způsobem je zpeněžení majetkové podstaty. Tento způsob oddlužení má svým provedením relativně blízko ke konkurzu. Majetková podstata se rozprodá a jsou uhrazeny pohledávky věřitelů.

            Oddlužení fyzické osoby je komplikovaným procesem, při němž se vyplatí mít po ruce odborníka, který Vám se vším poradí. Neváhejte se proto poradit na www.vasiporadci.cz.