Oddlužení exekuce

Co je oddlužení exekuce?

Ze statistických informací v poslední době vyplývá, že oddlužení je zatím nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Tento nástroj přináší zcela nový způsob, kterým lze řešit nepodnikatelský úpadek. Právě pro onu novost přináší oddlužení nemalé množství otázek, jejichž zodpovězení je pro snadné fungování nové regulace potřebné. Proto je zde portál vasiporadci.cz, kde Vám finanční odborníci s oddlužením kvalifikovaně poradí.

Kdo může požádat o oddlužení a co je třeba  udělat?

Oddlužení je určeno pouze nepodnikatelům. Tedy těm, kteří skutečně nepodnikají a nemají dluhy z podnikání. Není tedy možné chtít ukončit podnikání a pak své staré dluhy řešit oddlužením. Typickým adeptem pro oddlužení je tak běžný zaměstnanec, který si koupil zboží na splátky, potom náhle přišel o práci a již není schopen plnit své staré závazky. V takovém případě je namísto dalšího zadlužování rozumnější pokusit se primárně dohodnout s věřiteli, nebo v horším případě zažádat soud o oddlužení.

Dlužník musí pro úspěšné vypořádání s dluhy podat návrh na schválení oddlužení za pomoci speciálního formuláře. Na formuláři je také potřeba současně zažádat o insolvenční návrh (zahajující řízení), pokud tedy nebyl již podán některým z věřitelů. Pokud tápete s organizací svého rozpočtu, nebo máte problém se splácením svých pohledávek, můžete se obrátit na poradce na portálu VasiPoradci.cz.