Investiční životní pojištění

Co je investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění je pojištění, u kterého je výše plnění vázána na hodnotu podílových jednotek. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění, v jehož případě se pojišťovna při podpisu smlouvy zavazuje k vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění, u investičního životního pojištění žádnou takovou garanci nemáte. Můžete tak za stejné množství investovaných financí dostat více či méně peněz než u kapitálového. Záleží na tom, jak se povede právě Vámi zvolenému investičnímu portfoliu. Investiční riziko zde tedy nesete vy, nikoliv pojišťovna.

Jak to funguje?

Zjednodušeně řečeno – peníze, které za pojištění zaplatíte, se dělí na dvě části – první část je určena pro pojišťovnu jako poplatek za krytí rizik nemoci, smrti, zranění a případně i dalších. Zbytek pojistného putuje do investičního fondu. Každá pojišťovna buď spravuje své investiční fondy, nebo spolupracuje s externími investičními společnostmi. Při sjednávání pojištění je tak potřeba zvážit, jaký je postoj klienta k riziku, jak dlouho bude investovat, a jaké od investovaných peněz očekává zhodnocení. Podle profilu klienta je potom zvolen poměr prostředků rozdělovaných mezi jednotlivé fondy.

Velmi obecně lze říci, že při dlouhém investičním horizontu (7 a více let), lze zezačátku investovat agresivně do fondů s velkým podílem akcií v portfoliu, časem naspořené prostředky přesouvat do fondů s dominantnější složkou konzervativních dluhopisů a na vrcholu investičního horizontu již jenom udržovat krok s inflací za pomoci fondů peněžního trhu. Celá problematika je ale samozřejmě mnohem složitější.

Komu je investiční životní pojištění určeno?

Investiční životní pojištění je určeno klientům, kteří se chtějí sami rozhodovat o tom, jak své prostředky investovat. Máte zde tedy určitou volnost, ale zároveň podstupujete oproti jiným produktům větší riziko, které může zapříčinit i ztrátu, a to zejména při špatně nastavené investiční složce. Na druhé straně máte možnost zhodnotit své prostředky mnohem lépe, díky odvážnější strategii, než kterou by si mohla dovolit pojišťovna.

Pojišťoven a produktů na bázi investičního životního pojištění je na trhu mnoho a vůbec není jednoduché se v nich vyznat. Právě pro Vás je tu portál www.vasiporadci.cz. Najdete zde kvalitní odborníky, kteří Vám s výběrem investičního životního pojištění ochotně poradí.