Finanční poradenství

Čím se finanční poradenství zabývá a komu je určeno?


Nejprve si odpovězme na otázku, co se pod pojmem finančního poradenství skrývá: finanční poradenství můžeme definovat jako poskytování individuálního poradenství fyzickým a právnickým osobám v oblasti financí. Řeší otázky z různých oblastí osobních i rodinných či  firemních financí klienta.

 

Který finanční poradce je ten pravý?Trevis - Ten nejlepší z poradců

 

Dobrý finanční poradce by měl k osobním a rodinným či firemním financím klienta přistupovat komplexně a systematicky. Je nezbytné, aby se nejdříve seznámil s aktuální situací klienta a jeho současnými i budoucími potřebami. Na základě této analýzy by měl finanční poradce identifikovat silné a slabé stránky ve stávajícím řešení financí klienta a poradit, jak co nejlépe uspořádat své finanční záležitosti.

Naši finanční poradci jsou Vám zcela k dispozici. Portál www.vasiporadci.cz sdružuje zkušené odborníky, kteří jsou ve svém oboru vysoce kvalifikovaní a připravení poskytnout ty nejlepší služby.

 

Jak dlouho by měla trvat spolupráce s finančním poradcem?

 

Co se stane po tom, co společně s Vaším poradcem zvolíte nejvhodnější možné řešení? Rozhodně nemáte vyhráno napořád. V průběhu času může Vaši finanční situaci ovlivnit mnoho faktorů – Vaše potřeby a priority, změny podmínek trhu nebo změny legislativy. Důležité změny je proto nanejvýš vhodné konzultovat s Vaším poradcem.

Spolupráce s finančním poradcem by měla vést ke spokojenosti všech. Pokud je na obou stranách důvěra, potom je dlouhodobá spolupráce pro klienta významným přínosem. Neváhejte se proto obrátit na naše zkušené a prověřené poradce, kteří jsou Vám kdykoliv k dispozici.