Finanční gramotnost

Co je finanční gramotnost?

Finanční gramotnost je dnes stejně důležitá, jako například počítačová gramotnost či schopnost číst a psát. Co přesně se ale pod tímto pojmem skrývá a proč je tolik důležitá? Je skutečně nutné, aby byl každý z nás finančně vzdělán?

Jak ukazují průzkumy, převážná většina lidí bohužel nerozumí důležitým ekonomickým a finančním souvislostem. Lidé například nerozumí tomu, jak trh ovlivňuje cenu, neznají podstatu peněz, jejich proměnu v historii a jejich současnou podobu. Nerozlišují, co je spotřeba a co je investice, jak je uspořádán bankovní systém. Toto všechno se v důsledku projevuje neschopností správně reagovat na změny ekonomické situace v České republice.

Pomůže mi poradce s finanční gramotností?

Lidé bez finanční gramotnosti jsou snadným terčem těch, kteří toho umějí využít. Nemohou odolávat různým podvodným nabídkám finančníků a nejsou schopni správně posoudit dopady svých rozhodnutí. Nelze opomenout ještě další fenomén současnosti, kterým je právě probíhající finanční krize, kdy se občané začínají obávat o své úspory a profesní budoucnost.

Finanční poradci registrovaní na portálu www.vasiporadci.cz Vám pomohou s orientací v oblasti financí. Neudělají z Vás finančníka schopného obchodovat na burze, ale poskytnou Vám všechny potřebné informace, které vám pomohou se základní orientací na finančním trhu a s rozeznáváním podvodných nabídek. Zároveň jsou schopní navrhnout Vám takové složení produktů, které bude v souladu s Vašimi budoucími plány a představami.