Důchodová reforma

O důchodové reformě se v posledních letech mluví velmi často. Média pravidelně přinášejí další a další informace o její přípravě a běžný člověk musí být těmito informacemi tak přehlcen, až se cítí zmatený. V poslední době se ale po dlouhé době zdá, že vláda konečně míří k jejímu úspěšnému dokončení.
 
Na začátku stála tzv. Bezděkova komise. Myšlenka na založení politicky nezávislé skupiny odborníků, která měla připravit podklady pro penzijní reformu se datuje až do roku 2004. Důchodová reforma je politicky nesmírně citlivé téma, proto bylo potřeba shromáždit a interpretovat množství dat, ze kterých měly vzejít konkrétní návrhy na to, jak reformu provést tak, aby byla přijatelná napříč politickým spektrem. Ukázalo se, že v ČR je politický konsenzus napříč celou scénou prakticky nemožný. Přesto vypadá situace tak, že k reformě nakonec skutečně dojde.

                                                Pokud chcete začít řešit svou situaci s důchodem včas, zadejte poptávku pro finanční poradce.
 
Proč je nutné provést důchodovou reformu? 
Důvodů pro reformu důchodového systému je několik. Předně jde o nepříznivý demografický vývoj - rodí se méně dětí, a naopak roste počet lidí v důchodovém věku, přičemž průměrná doba života se prodlužuje a klesá počet ekonomicky aktivních obyvatel. Někteří politici a ekonomové tak tvrdí, že současný systém se tak stává neudržitelným.

Jak bude důchodová reforma probíhat?

 

První fáze - změna parametrů
Prvním krokem bude změna věku, ve kterém bude možné odejít do důchodu a také doba, po kterou bude muset občan hradit sociální pojištění, než mu bude přiznán nárok na starobní důchod. Pozměněn bude také systém dávek pro invalidy - nově bude rozeznávat tři stupně invalidity, a tudíž i tři různé způsoby výpočtu dávek. Dále se do náhradní doby pojištění nebude započítávat doba studia a důchodci si budou moci přivydělávat za lepších podmínek, než tomu bylo doposud.

Druhá fáze - podpora soukromého spoření
Momentálně funguje v ČR tzv. průběžný státní důchodový systém. Ten funguje na principu generační solidarity - spousta čechů si myslí, že část peněz, které odvádí v rámci svého sociálního pojištění stát ukládá a z nich jim jsou poté vypláceny starobní důchody. Pravda je taková, že odvedené peníze jsou ihned přerozdělovány současným důchodcům. Vzhledem k nejistému demografickému vývoji tak chce vláda přejít na systém soukromého spoření, kdy si každý účastník bude spořit své vlastní prostředky na důchod. Společně s větší podporou státu pro dobrovolné doplňkové spoření tak chce stát motivovat budoucí důchodce k větší osobní zodpovědnosti za svou budoucnost. Stát bude podporovat spoření především v současných penzijních fondech, které se přejmenují na penzijní společnosti, zvednou se minimální limity pro připsání státní podpory, dojde k oddělení majetku fondů a jejich klientů a tím tak i ke zprůhlednění celého systému.

Třetí fáze - tzv. opt-out
Tato fáze je velmi ostře kritizována levicovými stranami. Budoucí důchodci si budou moci zvolit, jestli jejich důchody budou plynout pouze od státu, nebo vyvedou část svých příspěvků do soukromých fondů. Jak budou tyto fondy regulovány není zatím zcela jasné. To je také důvodem kritiky - finanční gramotnost českého obyvatelstva je mizerná, strany se proto obávají toho, že se velká část populace nechá zlákat mediální masáží a časem se najde někdo schopný, komu se podaří některý z fondů rozkrást, čímž by státu zůstalo na krku množství zoufalých lidí.

Podoba penzijní reformy ještě není konečná, první krůčky již vládní koalice udělala, nad ostatními se očekává bouřlivá debata, takže až čas ukáže, jak vše dopadne.

                                              Pokud chcete začít řešit svou situaci s důchodem včas, zadejte poptávku pro finanční poradce.